Vážený zákazník, teší nás, že ste navštívili našu internetovú stránku www.plodyzdravia.sk

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu: (predávajúci)

Robert Velický, Lorencova 1096/6, Krompachy 053 42
IČO: 37 176 421
DIČ: 1124496637
IBAN: SK5309000000005145336501
Tel.: 0915 068 302
Číslo živnostenského registra: 810 9688 v Spišskej novej vsi

Firma nie je platcom DPH.

2. Objednávateľ (kupujúci) v internetovom obchode Plody Zdravia je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba prosím uveďte Vaše meno, priezvisko, adresu doručenia tovaru, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte Vaše obchodné meno, IČO, DIČ  a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

4. Uzavretie kúpnej zmluvy a dodacie podmienky

Všetky objednávky objednané v internetovom obchode PLODY ZDRAVIA sú záväzné. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s kúpno-predajnými podmienkami internetového obchodu PLODY ZDRAVIA a súhlasí s nimi. Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje, a to hlavne adresu doručenia. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskôr aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol odoslaný – expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Kúpna zmluva vzniká pri prevzatí objednaného tovaru kupujúcim. Kupujúci je následne povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. Za dodanie tovaru považujeme jeho prevzatie. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou, alebo miesto písomnej či ústnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovar zasielame Slovenskou poštou, alebo iným zazmluvneným prepravcom do 3 dní od doručenia platby na účet a taktiež do 3 dní pri potvrdení objednávky prostredníctvom dobierky, v oboch prípadoch však najneskôr do 14 dní.  V prípade nepredvídateľných okolností , ktoré si vyžaduje výroba objednaného tovaru, alebo jeho opätovné naskladnenie sa môže dodacia lehota predĺžiť. Pre túto skutočnosť si vyhradzujeme právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a zákazníka o tom okamžite informujeme prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, alebo oznámime zákazníkovi predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, poprípade mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 20 kg, dohodnú sa  platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, nám dávate právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

Ak nie je možné z akéhokoľvek dôvodu Vami objednaný tovar dodať, bezodkladne Vás ako kupujúceho o tejto skutočnosti informujeme prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Do 14 dní je kupujúcemu refundovaná prípadná úhrada za tovar, ak platil predom na účet predávajúceho (ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení).

V prípade platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná maximálne na 7 dní od objednania. V prípade, že do tejto lehoty nebude suma (vrátane poštovného) pripísaná na účet, objednávka bude nami stornovaná. Tovar zasielame až po pripísaní celkovej čiastky na účet.

Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ spolu s tovarom.

5. Cena tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb. Nie sme platcami DPH a všetky ceny, uvedené v katalógu priamo pri výrobku sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Ceny za poštovné a balné nájdete nižšie v sekcii „Poštovné a balné“ Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je automaticky generovaná systémom a nájdete ju vždy pri príslušnej objednávke a v balíku.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci môže objednávku stornovať bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po tejto dobe sa začína objednávka spracovávať. Zrušenie objednávky je potrebné oznámiť telefonicky, alebo e-mailom. Obratom Vám bude zaslané potvrdenie o zrušení objednávky.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má zákazník do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru objednaný tovar vrátiť bez udania dôvodu. (toto ustanovenie zákona sa však nemá chápať ako zapožičanie tovaru). Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené na jeho účet v banke prevodom a to najneskôr do 15 dní od prijatia tovaru.

Poprosíme Vás oznámiť nám to listom. List nám musí byť doručený do 7 dní , aby bolo vrátenie tovaru podľa zákona právoplatné. Pri nedodržaní tohto termínu, nemáme povinnosť vrátenie tovaru akceptovať, avšak snažíme sa vyhovieť každému zákazníkovi. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, použitý a musí byť kompletný. Nedodržanie týchto podmienok môže vrátenie tovaru a refundáciu úhrady predĺžiť. Tovar zasielajte na adresu: Robert Velický, Lorencova 1096/6, Krompachy 053 42 . Tovar doporučujeme poistiť a kvalitne zabaliť, nakoľko neručíme za prípadné poškodenie, alebo stratu. Neposielajte tovar na dobierku.

V prípade porušenia akejkoľvek časti týchto podmienok o vrátení tovaru, nebudeme akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude zaslaný späť na náklady kupujúceho. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Budeme Vás kontaktovať telefonicky , alebo e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s Vašou objednávkou.Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa.

7. Poštovné a balné

 • NAJLACNEJŠIA VARIANTA – Slovenská pošta – platba vopred na účet – poštovné je stanovené podľa hmotnosti podľa sadzobníku slovenskej pošty . Platbu prosíme previesť na účet  5048771675/0900 v Slovenskej Sporiteľni.  Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky.
 • doručenie na Vašu poštu – platba vopred prevodom: 2,90€
 • doručenie na Vašu poštu – platba na dobierku: 3,90€                     
 • doručenie k Vám domov kuriérom pošty- platba vopred prevodom: 3,50€
 • doručenie k Vám domov kuriérom pošty – platba na dobierku: 4,50€
 • poštovné kuriérom nami zazmluvnenej prepravnej spoločnosti – 4,50€

8. Prevzatie tovaru

a) Pred prevzatím zásielky z pošty (či od kuriéra) si balík riadne prekontrolujte. To znamená, že balík na mieste otvorte a skontrolujte obsah, či nie je poškodený, pretože Vám tovar nebude môcť byť neskôr REKLAMOVANÝ! Pošta, alebo kuriér preberie reklamáciu, ktorá je zistená výlučne na pošte. Ak zistíte škodu až doma, nebude Vám reklamácia uznaná, pretože reklamácie prepláca pošta, nie internetový obchod www.plodyzdravia.sk

b) Ak je viditeľné akékoľvek narušenie obalového materiálu, alebo ak je balík poškodený, podajte ihneď písomne reklamáciu s popisom poškodenia. Slovenská pošta, alebo kuriér Vám poskytnú tlačivo na to určené. Tento dokument je potrebné nechať potvrdiť prepravnou spoločnosťou. Ak je balík značne poškodený, prípadne máte podozrenie, že jeho obsah je porušený, balík na mieste otvorte a spíšte s príslušným pracovníkom prepravnej spoločnosti reklamáciu. Na reklamácie nahlásené po lehote 24 hod. od dodania nebude braný ohľad vzhľadom k podmienkam prepravných spoločností. Ak si nie ste istý, čo robiť v akomkoľvek prípade poškodenia tovaru, volajte 0944 504 568. .

9. Reklamácie tovaru a záručné podmienky

viď v „Reklamačný poriadok“

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

10. Výmena tovaru

Ak nebudete s tovarom spokojný, zašlite nám ho späť do 7 dní. Tovar bude vymenený na základe dohodnutých podmienok oboch strán. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa. Výmena nie je reklamácia tovaru a naopak. Náklady na výmenu tovaru znáša kupujúci. Reklamácia sa týka poškodeného tovaru, alebo tovaru po uplynutí záručnej doby.Náklady na výmenu tovaru v rámci reklamácie znáša predávajúci.

11. Zákony, legislatíva-odkazy na platné zákony:

 • Predaj tovaru prostredníctvom internetu sa riadi zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 • Na zmluvy uzatvorené na diaľku na nákup tovaru formou zásielkového predaja sa vzťahuje zákon č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 • Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

13. Ochrana osobných údajov

Dodávateľ so súhlasom zákazníka zhromažďuje osobné údaje zákazníka, ktoré slúžia na rýchlejšiu komunikáciu, vybavenie objednávky a poskytovanie kvalitných služieb z našej strany a zaväzujeme sa k tomu, že údaje zákazníka nebudú bez jeho povolenia v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, alebo použité na iné komerčné účely. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…). Aktualizáciu osobných údajov môže objednávateľ uskutočniť e-mailom, listovou zásielkou, alebo telefonicky.

14. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

15. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí a akceptuje všetky vyššie uvedené obchodné podmienkami, ako aj  všetky ustanovenia, akými sú výška ceny, spôsob dopravy a výška poštovného.

Tieto podmienky platia po dobu vydania nových obchodných podmienok.

Za nežiaduci alebo nedostatočný účinok výrobkov spoločnosti Service-Plants, či ostatných dodávateľov – výrobcov zodpovedá výrobca a nie je dôvodom pre reklamáciu. V prípade vyskytnutia nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných ťažkostí nás prosím kontaktujte písomne na našu adresu alebo na e-mail. Vaše informácie budú postúpené výrobcovi.