Prevádzkovateľ obchodu:
Robert Velický, Lorencova 1096/6, Krompachy 053 42
IČO: 37 176 421; DIČ: 1124496637

Telefón: 0915 068 302
Email: info@plodyzdravia.sk
Bankové spojenie: Slovenská spotiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK5309000000005145336501