Prevádzkovateľ obchodu: Marek Kollár – Ricon, Kišovce 495, 05912 Hôrka

Adresa prevádzky: Hlavné námestie 46, 060 01 Kežmarok
Telefón: 0944 504 568
Email: info@plodyzdravia.sk
Bankové spojenie: Slovenská spotiteľňa a.s.
Číslo účtu: 5048771675/0900